4 layer 15x15 cm
Mức giá tối ưu. Thời gian 10 - 12 ngày

1,100,000 VNĐ

4 layer 15x15 cm

2 layer 15x15cm
Mức giá tối ưu. Thời gian 10 - 12 ngày

300,000 VNĐ

2 layer 15x15cm

2 lớp 10x10 cmm
Mức giá tối ưu. Thời gian 10 - 12 ngày

120,000 VNĐ

 2 lớp 10x10 cmm

4 layer 10x10 cm
Mức giá tối ưu. Thời gian 10 - 12 ngày

600,000 VNĐ

4 layer 10x10 cm

Đặt PCB 5 ngày
Mức giá tối ưu. Thời gian 10 - 12 ngày

250,000 VNĐ

Đặt PCB 5 ngày

PNLAB PCB 1 - 44 Lớp ( mạch in 1-44 lớp ). Gia công PCB 1 - 44 lớp


DỊCH VỤ ĐẶT MẠCH IN KHẨN CẤP (Click vào đây để xem chi tiết )

 PNLAB Cung cấp dịch vụ đặt mạch i...  xem tiếp